Ministerstwo Kultury ogłosiło nabory

Ministerstwo Kultury ogłosiło nabory na projekty w ramach następujących działań:

 • Wydarzenia artystyczne
  • Muzyka
  • Teatr i Taniec
  • Film
 • Kolekcje
 • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
 • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 • Kolekcje muzealne
 • Promocja literatury i czytelnictwa
  • Literatura
  • Promocja czytelnictwa
  • Partnerstwo publiczno-społeczne
  • Edukacja
  • Edukacja artystyczna
  • Edukacja medialna i informacyjna
 • Obserwatorium kultury
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Ochrona zabytków
 • Wspieranie działań muzealnych
 • Kultura ludowa i tradycyjna
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
 • Ochrona zabytków archeologicznych
 • Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.

Dofinansowane działania:

 • współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
 • współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
 • edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
 • wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
 • współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
 • promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi) Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

Więcej informacji

Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy

Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Termin składania wniosków 6 listopada 2014 r., godz. 12:00.

 

Więcej informacji

Tu mieszkam, tu zmieniam - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK

Bank Zachodni WBK należący do Grupy Santander rusza z ogólnopolskim konkursem skierowanym do społeczności lokalnych. Najlepszych 305 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie, mieście otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. Nabór wniosków trwa do 21 listopada 2014 r.

wiecej informacji

Mini-granty Schumana

 

Fundacja Schumana organizuje konkurs na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie dwóch rocznicy: stulecia wybuchu I Wojny Światowej oraz dwudziestopięciolecia upadku Muru Berlińskiego. Do konkursu mogą zgłaszać się Kluby Europejskie oraz szkoły. Termin przesyłania wniosków: do 25 września.

 więcej informacji

Sklepiki szkolne

Stop śmieciowemu jedzeniu w sklepikach szkolnych - konkurs grantowy Rusza trzecia edycja konkursu grantowego "Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja". Na szkoły czekają dotacje, które pomogą przekształcić wypełniony "śmieciowym jedzeniem" sklepik w zdrowy bufet z pełnowartościowym drugim śniadaniem. Rejestracja trwa do 15 października 2014. Dzięki grantom przyznanym w poprzednich edycjach konkursu, w sumie udało się przebudować blisko 80 sklepików


więcej informacji

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.