Patriotyzm jutra

"Patriotyzm Jutra" wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Zależy nam, aby poprzez finansowane w ramach Programu warsztaty, wystawy, programy dokumentacyjne, działalność wydawniczą i kampanie społeczne przybliżać i upowszechniać wiedzę z zakresu historii oraz zachęcać do pielęgnowania i samodzielnego badania polskiego dziedzictwa i kultury.

 

więcej informacji

 

Konkurs grantowy "Wolontariat Rodzinny"

W ramach Programu "Wolontariat Rodzinny" odbędzie się konkurs grantowy, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych inicjatyw wolontariatu rodzinnego. Konkurs skierowany jest zarówno do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych (np. szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej), które mogą zgłaszać swoje aplikacje, jak i do samych rodzin, które mogą znaleźć najbliższą organizację/instytucję i zachęcić ją do wzięcia udziału w konkursie.

Organizacje/instytucje, które zdobędą grant w konkursie, od kwietnia do września 2014 r. będą realizowały swoje projekty służące wypracowaniu wzorcowych praktyk wolontariatu rodzinnego oraz uczestniczyły w aktywnościach na platformie na stronie wolontariatrodzinny.pl.

Drugą częścią Programu "Wolontariat Rodzinny" jest ogólnopolska kampania"Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie!", której zadaniem jest promowanie idei wolontariatu rodzinnego w Polsce. Misją kampanii jest zmiana postaw w społeczeństwie: propagowanie wartości takich jak życzliwość, odpowiedzialność czy opiekuńczość. Dzięki dobrym praktykom wypracowanym w ramach konkursu grantowego kampania będzie mogła pokazywać wzorcowe działania wolontariackie rodzin zaangażowanych we wspólne pomaganie oraz inspirować przyszłych wolontariuszy do poszukiwania wartościowych inicjatyw.

 

Więcej informacji 

Konkurs MSiT: Wspieranie sportu młodzieżowego w roku 2014

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków. Wnioski można składać od 28 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku.

 

więcej informacji

Złóż wniosek o dotację Parlamentu Europejskiego

30 września 2013 roku upływa termin zgłaszania wniosków o zawarcie umów ramowych o partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. W tym samym terminie należy również zgłaszać wnioski o dotację dla projektów realizowanych w 2014 roku, które będą upowszechniały wiedzę o Parlamencie Europejskim, jego roli, politycznym charakterze i osiągnięciach w perspektywie wyborów europejskich w 2014 r.

Więcej informacji 

Równać Szanse 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Więcej informacji 

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.