Konkurs grantowy "Wolontariat Rodzinny"

W ramach Programu "Wolontariat Rodzinny" odbędzie się konkurs grantowy, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych inicjatyw wolontariatu rodzinnego. Konkurs skierowany jest zarówno do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych (np. szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej), które mogą zgłaszać swoje aplikacje, jak i do samych rodzin, które mogą znaleźć najbliższą organizację/instytucję i zachęcić ją do wzięcia udziału w konkursie.

Organizacje/instytucje, które zdobędą grant w konkursie, od kwietnia do września 2014 r. będą realizowały swoje projekty służące wypracowaniu wzorcowych praktyk wolontariatu rodzinnego oraz uczestniczyły w aktywnościach na platformie na stronie wolontariatrodzinny.pl.

Drugą częścią Programu "Wolontariat Rodzinny" jest ogólnopolska kampania"Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie!", której zadaniem jest promowanie idei wolontariatu rodzinnego w Polsce. Misją kampanii jest zmiana postaw w społeczeństwie: propagowanie wartości takich jak życzliwość, odpowiedzialność czy opiekuńczość. Dzięki dobrym praktykom wypracowanym w ramach konkursu grantowego kampania będzie mogła pokazywać wzorcowe działania wolontariackie rodzin zaangażowanych we wspólne pomaganie oraz inspirować przyszłych wolontariuszy do poszukiwania wartościowych inicjatyw.

 

Więcej informacji 

Konkurs MSiT: Wspieranie sportu młodzieżowego w roku 2014

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków. Wnioski można składać od 28 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku.

 

więcej informacji

Złóż wniosek o dotację Parlamentu Europejskiego

30 września 2013 roku upływa termin zgłaszania wniosków o zawarcie umów ramowych o partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. W tym samym terminie należy również zgłaszać wnioski o dotację dla projektów realizowanych w 2014 roku, które będą upowszechniały wiedzę o Parlamencie Europejskim, jego roli, politycznym charakterze i osiągnięciach w perspektywie wyborów europejskich w 2014 r.

Więcej informacji 

Równać Szanse 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Więcej informacji 

Program "Młody Obywatel"

Chcesz zrealizować projekt, który da młodym ludziom szansę na przeprowadzenie badań terenowych? Zastanawiasz się, jak umożliwić swoim uczniom podjęcie konkretnych działań we własnej miejscowości? A może zależy Ci na wyposażeniu ich w wiedzę i umiejętności przydatne w dalszym życiu?

Jeśli tak, program Młody Obywatel jest właśnie dla Ciebie!

Program jest skierowany do nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup z innych instytucji oświatowych i kulturalnych (np. domy kultury, stowarzyszenia, biblioteki). Udział w programie jest bezpłatny

 

Więcej informacji 

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.