To ostatnie dni, by wziąć pieniądze od Kulczyk Foundation!

Jest o co walczyć, bo chodzi o kwoty do 25 tys. zł! To konkurs grantowy m.in. dla organizacji, instytucji, szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków.

Więcej informacji

Konkurs w Programie Czechy-Polska: 4. Współpraca instytucji i społeczności

Do 15 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w Programie Intrerreg V-A Republika Czeska – Polska: 4. Współpraca instytucji i społeczności.

Więcej informacji

konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o ponad 4 mln zł.

Szeroko pojęty „trzeci sektor” stanie w szranki o wykonanie zadań w obszarach: edukacji zdrowotnej, sportu, integracji europejskiej, ekologii, kultury, turystyki, aktywizacji środowisk wiejskich, pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, rozwoju sektora NGO, integracji kombatantów czy ochrony praw konsumenta.

Konkurs został ogłoszony 2 grudnia 2015 roku.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Przypominamy: już wkrótce rusza drugi nabór do konkursu FIO 2016

Departament Pożytku Publicznego przypomina, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

Więcej informacji:

Program dotacyjny "Wolontariat dla dziedzictwa"

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje o uruchomieniu programu dotacyjnego "Wolontariat dla dziedzictwa" skierowanego do organizacji pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Nabór trwa do 18 grudnia.

Więcej informacji

 

Konkurs dotacyjny UOKiK: Konsumenckie Centrum E-porad

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Oferty można składać do 10 grudnia 2015 r.

Więcej informacji

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.