Konkurs w Programie Czechy-Polska: 4. Współpraca instytucji i społeczności

Do 15 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w Programie Intrerreg V-A Republika Czeska – Polska: 4. Współpraca instytucji i społeczności.

Więcej informacji

konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o ponad 4 mln zł.

Szeroko pojęty „trzeci sektor” stanie w szranki o wykonanie zadań w obszarach: edukacji zdrowotnej, sportu, integracji europejskiej, ekologii, kultury, turystyki, aktywizacji środowisk wiejskich, pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, rozwoju sektora NGO, integracji kombatantów czy ochrony praw konsumenta.

Konkurs został ogłoszony 2 grudnia 2015 roku.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Przypominamy: już wkrótce rusza drugi nabór do konkursu FIO 2016

Departament Pożytku Publicznego przypomina, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

Więcej informacji:

Program dotacyjny "Wolontariat dla dziedzictwa"

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje o uruchomieniu programu dotacyjnego "Wolontariat dla dziedzictwa" skierowanego do organizacji pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Nabór trwa do 18 grudnia.

Więcej informacji

 

Konkurs dotacyjny UOKiK: Konsumenckie Centrum E-porad

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Oferty można składać do 10 grudnia 2015 r.

Więcej informacji

Konkurs MSZ: "Polska pomoc rozwojowa 2016"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”. Oferty można składać do 8 grudnia 2015 r.

Więcej informacji

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.