Konkurs MSiT: Realizacja zadań z zakresu turystyki w 2016 roku

Konkurs MSiT: Realizacja zadań z zakresu turystyki w 2016 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych

z zakresu turystyki w 2016 roku

             Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki:

1. Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.

2. Wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje.

3. Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie  i konserwację szlaków

    pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski.

4. Zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.

5. Popularyzacja turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów.

Preferowane będą również przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w

turystyce.

Termin składania: 20.11.2015 roku

Więcej informacji: Tutaj

Konkurs Grantowy "Odkrywcy"

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego firma Henkel Polska
właściciel marki Persil, sieć drogerii Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia
zapraszają uczniów szkół i dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w
kolejnej odsłonie konkursu grantowego Eko Odkrywcy na
najlepsze projekty badawcze.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 7 września do 2 października
2015 r. przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, która wspiera
działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju
lokalnego. W ramach Programu udzielane będą dofinansowania instytucjom
non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych
obszarów programowych: "Edukacja" i "Rozwój lokalny". Brak ograniczeń
kwotowych na projekt. więcej informacji

Dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego

Do 2 października 2015 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów
podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Konkurs skierowany jest do
organizacji non-profit oraz jednostek edukacyjnych. W obecnej edycji
promowane będą projekty ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci. więcej informacji

Eko Odkrywcy 2

Eko Odkrywcy to konkurs dla szkół, przedszkoli, wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce. Uczestnicy przygotowują projekty badawcze związane z poznawaniem środowiska naturalnego. Projekty zgłaszać można do 10 listopada 2014 r.

więcej informacji

Ministerstwo Kultury ogłosiło nabory

Ministerstwo Kultury ogłosiło nabory na projekty w ramach następujących działań:

 • Wydarzenia artystyczne
  • Muzyka
  • Teatr i Taniec
  • Film
 • Kolekcje
 • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
 • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 • Kolekcje muzealne
 • Promocja literatury i czytelnictwa
  • Literatura
  • Promocja czytelnictwa
  • Partnerstwo publiczno-społeczne
  • Edukacja
  • Edukacja artystyczna
  • Edukacja medialna i informacyjna
 • Obserwatorium kultury
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Ochrona zabytków
 • Wspieranie działań muzealnych
 • Kultura ludowa i tradycyjna
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
 • Ochrona zabytków archeologicznych
 • Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.