Trwa Konkurs Razem 89 Fundacji Wspomagania Wsi

Trwa Konkurs Razem 89 Fundacji Wspomagania Wsi. Termin nadsyłania wniosków: do 15 czerwca  2014r

Jeśli macie pomysł na działanie – inicjatywę lokalną na rzecz swojej miejscowości, publiczną debatę o wolności czy solidarności, lekcję lub projekt edukacyjny w szkole, bibliotece, świetlicy, domu kultury, spotkanie z współtwórcami polskiej wolności, z osobami aktywnymi w Waszej miejscowości w 1989 roku, grę terenową, wydarzenie sportowe, bieg, koncert, wystawę, festyn czy piknik, a realizacja Waszego pomysłu wymaga wsparcia finansowego - zapoznajcie się z warunkami konkursu Razem 89.

W jego ramach można ubiegać się o niewielkie dotacje na działania planowane od 1 kwietnia do 30 września 2014.

 


Rusza ogólnopolski konkurs grantowy organizowany przez Fundację NUTRICIA

Rusza ogólnopolski konkurs grantowy organizowany przez Fundację NUTRICIA wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności. Organizacje pozarządowe, publiczne żłobki lub kluby dziecka mogą w jego ramach ubiegać się o środki na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z żywieniem dzieci do lat 3. Termin nadsyłania wniosków: do 18 lutego 2014 r.

Zadaniem będzie zaprojektowanie działań edukacyjnych promujących prawidłowe nawyki żywieniowe kobiet w ciąży i dzieci do lat trzech, zgodne z 6 złotymi zasadami żywienia dzieci, do których zaliczamy:

  1. Prawidłowe żywienie podczas ciąży
  2. Wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia
  3. Zbilansowaną dietę dziecka
  4. Odpowiednią ilość witaminy D przez cały rok
  5. Ograniczenie soli i cukru w diecie dziecka
  6. Pięć regularnych posiłków w ciągu dnia

więcej informacji

Pszczoła to wyjątek – trwa IV edycja

Pszczoła to wyjątek – trwa  IV edycja „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Termin nadsyłania wniosków: do 28 lutego 2014 r.

 

Konkurs skierowany jest do placówek edukacyjnych i ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej oraz poszerzanie wiedzy na temat pszczołowatych i ekosystemów, w jakich występują. Zadaniem konkursowym jest opracowanie ciekawego pomysłu na koncepcję edukacji ekologicznej i konkretnych działań na rzecz przyrody, a zwłaszcza pszczołowatych. Uczestnicy Programu Grantowego mają szansę na zdobycie dofinansowania swoich projektów o wartości nawet 8 000 zł. Wypełnione wnioski można wysyłać drogą pocztową na adres Fundacji Nasza Ziemia

więcej informacji


Fundacja "Dbam o Zdrowie"

Fundacja "Dbam o Zdrowie" już po raz trzeci wspiera grantami organizacje pozarządowe. Pula środków na rok 2014 wynosi aż 1 milion zł. Termin nadsyłania wniosków: do 14 lutego 2014 r.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, podobnie jak jego poprzednie dwie edycje, skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja Dbam o Zdrowie chce dofinansować ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

więcej informacji

Równać Szanse 2014.

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2014.

Konkurs przebiega dwuetapowo, aplikować mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

 

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży umiejętności: właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, pozyskiwania wsparcia społecznego, wzrostu przekonania o własnych możliwościach. Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 25 osób w wieku 13-19 lat.

więcej informacji

Patriotyzm jutra

"Patriotyzm Jutra" wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Zależy nam, aby poprzez finansowane w ramach Programu warsztaty, wystawy, programy dokumentacyjne, działalność wydawniczą i kampanie społeczne przybliżać i upowszechniać wiedzę z zakresu historii oraz zachęcać do pielęgnowania i samodzielnego badania polskiego dziedzictwa i kultury.

 

więcej informacji

 

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.