Stypendia Pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2020/2021 czeka na nich około 600 stypendiów na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy...

więcej

Platforma polskiebazarek.pl.


Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl...

więcej

Podpisano umowę na realizację operacji w ramach KSOW


W dniu dzisiejszym tj. 15.07.2020 r. podpisaliśmy umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Siecią Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021. Operacja pt. „Sieć Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2020” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem operacji jest podniesienie kompetencji 12 Lokalnych Grup Działania województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie planowania strategicznego, działania w oparciu o misję i długofalowe strategie działania, integrowania ze środowiskiem lokalnym oraz współpracy sieciowej a także wzmocnienie roli 12 LGD w środowiskach lokalnych i w województwie warmińsko – mazurskim...

więcej

Sportowe wakacje z Fundacją Lotto


„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP...

więcej

Konkursy Fundacji BKG im. J. K. Steczkowskiego


Szanowni Państwo, Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi obecnie trzy nabory na wnioski na projekty skonstruowane wokół idei dobra wspólnego dla m. in. organizacji pozarządowych. Do uzyskania w każdym z nich jest do 15 000 zł brutto, dla 30 podmiotów w każdym z nich...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.