MAJÓWKA Z DISCO POLO


Dnia 22 maja 2016 roku na boisku sportowym w Lubominie odbyła się po raz pierwszy w historii Lubomina majówka z Disco Polo. Organizatorem wydarzenia było Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14:00 blokiem muzycznym, w którym wystąpili: Iza Naguszewska, Wesołe Nutki, Zuzanna Belka. Następnie na scenie mieliśmy przyjemność gościć zespół Disco Kwiatki, który rozgrzał całą publiczność przed punktem kulminacyjnym programu jakim był występ zespołu B-QLL. Po koncertach do tańca przygrywał DJ Yaros...

więcej

Konsultacje zmian do LSR 2014-2020


W związku koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" na lata 2014 - 2020, w trybie określonym w załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4, czyli koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej...

więcej

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE 24 PROJEKTOM


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, która zebrała się w dniu 24 maja 2016r. przyznano dofinansowanie 24 (z 40 ) projektom na łączną kwotę 57 000,00 zł. w tym, 15 550,00zł. w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE...

więcej

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu: "Z pomysłem po dotację II"


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 maja w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie LGD „Warmiński Zakątek” podpisała umowę na realizację projektu pn. „Z pomysłem po dotację II” w ramach Działania 10.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020...

więcej

Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie LGD „Warmiński Zakątek” podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność. Przyznane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...

więcej

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2016


Wniosek złożony do konkursu „Działaj Lokalnie IX” odrzucony na etapie oceny formalnej L.P. NUMER WNIOSKU PRZYCZYNA ODRZUCENIA WNIOSKU 1. 319/2016/48 Osoba reprezentująca stowarzyszenie, upoważniona do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów wskazana w części I wniosku – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY, punkt 4, nie jest zgodna z zasadami reprezentacji określonymi w KRS.

więcej

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW NA GRANTY W RAMACH KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE IX


Do 6 maja br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają siedzibę, lub planują prowadzić działania na obszarach działania Ośrodka Działaj Lokalnie - LGD „Warmiński Zakątek”, składały wnioski do lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Łącznie złożonych zostało 41 wniosków...

więcej

Program Grantowy ENERIS


Ruszył ogólnopolski Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” budujący ekozaangażowanie społeczności lokalnych. O 13 grantów, po 5 tys. zł każdy, na realizację szeroko rozumianych projektów proekologicznych, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, szkoły, kluby i grupy nieformalne. 5 tysięcy powodów do wzięcia udziału...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.