Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej


W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt...

więcej

Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)


Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2,804,720 euro...

więcej

Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur


Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego...

więcej

Uwaga!


Szanowni Państwo, w piątek 12 czerwca 2020 roku Biuro LGD "Warmiński Zakątek" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Uwaga!


Szanowni Państwo, informujemy, że dnia dzisiejszego, tj. wtorek 26.05.2020 roku, Biuro LGD "Warmiński Zakątek" będzie czynne do godziny 14:30. Za utrudnienia przepraszamy, a wszystkim mamom życzymy wiele ciepła, szczególnie dziś!

więcej

FUNDUSZE NA ROZWÓJ LOKALNYCH INICJATYW NA OBSZARACH WIEJSKICH


Serdecznie zachęcamy Grupy Odnowy Wsi, Sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich do aktywnego udziału w konkursach ogłoszonych przez: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO - „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku - konkurs kierowany...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.