4 maja Biuro LGD będzie nieczynne


Szanowni Państwo, informujemy, że 4 maja 2021 Biuro LGD "Warmiński Zakątek" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy i życzymy udanej majówki!

więcej

Konkurs Komisji Europejskiej na czteroletnie umowy sieciowania partnerskiego na wsparcie sieci europejskich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na poziomie UE i think-tanków wartości UE


Celem konkursu jest ochrona, promocja i zwiększanie świadomości nt. praw poprzez finansowe wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na lokalnym, regionalnym i międzynarodowym szczeblu w promocji i kultywacji tych praw, tak więc także wzmocnienie ochrony i promocji wartości Unii i poszanowania rządów prawa i wsparcie bardziej demokratycznej UE, dialogu demokratycznego, przejrzystości i dobrych rządów...

więcej

Granty operacyjne sieciowania partnerów aktywnych w obszarze wartości Unii


Celem konkursu jest ochrona, promocja i zwiększanie świadomości nt. praw poprzez finansowe wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na lokalnym, regionalnym i międzynarodowym szczeblu w promocji i kultywacji tych praw, tak więc także wzmocnienie ochrony i promocji wartości Unii i poszanowania rządów prawa i wsparcie bardziej demokratycznej UE, dialogu demokratycznego, przejrzystości i dobrych rządów...

więcej

Konkurs Komisji Europejskiej "Europejska Pamięć"


Celem konkursu jest wsparcie projektów skierowanych na upamiętnienie decydujących momentów we współczesnej europejskiej historii, włączając w to przyczyny i konsekwencje reżimów autorytarnych i totalitarnych i zwiększenie świadomości pośród obywateli europejskich o ich wspólnej historii...

więcej

Konkurs ofert Ministra Zdrowia "Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym"


Przedmiotem konkursu jest utworzenie i prowadzenie w latach 2021-2025 centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, wraz z realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zdrowia psychicznego, w celu poprawy dostępności doraźnej pomocy dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego lub doświadczających zaburzeń psychicznych (zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży) oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych i metod ich zapobiegania...

więcej

I Ty możesz służyć Ojczyźnie


Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.