Zaproszenie na spotkanie informacyjne „Tanie pieniądze dla firm działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dłużej niż 3 lata”


Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” wraz z LGD „Warmiński Zakątek” organizuje 4 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w kawiarni „Warmia Caffe” w Dobrym Mieście (ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto) spotkanie informacyjne nt. „Tanie pieniądze dla firm działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dłużej niż 3 lata”. Spotkanie skierowane mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Warmii i mazur poszukujących dofinansowania zwrotnego

więcej

Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen


Celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi...

więcej

PROGRAM PREWENCYJNY „DOBRA DRUŻYNA PZU”


Ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością...

więcej

Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” - projekty długofalowe


Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę”, skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także realizowane wraz z partnerami ukraińskimi...

więcej

Warsztaty naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny) - organizowane przez Fundację Pro Actione


Dla Głuchych język polski jest językiem obcym, stanowiącym niezauważalną przez słyszących stresującą barierę, uniemożliwiającą bardzo często załatwianie codziennych, życiowych spraw. Większość głuchych nie czyta po polsku ze zrozumieniem lub w ogóle, więc nie jest w stanie przebrnąć przez tekst pisany! Oni potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem teraz, w tej chwili, który choćby z podstawową znajomością języka migowego pomoże im załatwić sprawę lub „tylko” wskaże właściwe drzwi...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.