PRODUKT LOKALNY W KUCHNI – WŁOSKIE INSPIRACJE


16 czerwca 2021 roku w Restauracji Ranczo w Dolinie odbyło się szkolenie pn. PRODUKT LOKALNY W KUCHNI – WŁOSKIE INSPIRACJE. Szkolenie kierowane było do kucharzy, osób prowadzących restauracje, bary, puby i inne lokale gastronomiczne na obszarze działania LGD „Warmiński Zakątek”...

więcej

Otwarty Konkurs Ofert - „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie”


Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadania publicznego p.n. „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie” z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania...

więcej

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce - wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych


Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów w wysokości do 20 tys. dolarów na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych. Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż we wrześniu 2021 roku. Wnioski w tej edycji programu NOFO (WAW-NOFO-FY21-05) można składać do 5 lipca 2021 r. ..

więcej

KONKURS DOTACYJNY „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2021


Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców)...

więcej

IX Forum Aktywności Wiejskiej


Z przyjemnością informuję, że przystąpiliśmy do organizacji IX FORUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2021 roku od godziny 14.00 w Bukwałdzie (obiekt STRUSIOLANDII)...

więcej

Konkurs PFRON: „Dostępność ponad barierami”


Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji...

więcej

Konkurs Sportowe Wakacje +


Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł...

więcej

Uwaga! Możliwe aneksowanie umów z Urzędem Marszałkowskim dla Beneficjentów poddziałania 19.2


Szanowni Państwo, na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego ostała zamieszczona tzw. oferta dla beneficjentów, którzy otrzymali pomoc na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. inne/własne)...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.