MiniGranty FemFundu


Jeśli macie pomysł na feministyczne działanie, zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji MiniGrantów Funduszu Feministycznego. O granty w maksymalnej kwocie 4 900 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne...

więcej

Program EtnoPolska 2022


Program o budżecie 10 mln zł, służy wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji , inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach...

więcej

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO - NABÓR


„Inkubator Włączenia Społecznego” jest realizowany przez partnerstwo: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i wdrażany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1: Innowacje Społeczne”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr. projektu POWR.04.01.00- IZ.00-00-I117/19...

więcej

Trwa nabór wniosków w konkursie na rok 2022 Rządowego Programu NOWEFIO


Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 NOWEFIO edycja 2022...

więcej

X Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


Konkurs organizowany przez DOZ Fundacja dbam o zdrowie która do współpracy zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.