Program grantowy - Generator dostępności


Celem Inkubatora jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce. Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie dostępności.

więcej

Okres zamknięcia Biura w kontekście naborów w ramach PROW 2014-2020


Szanowni Państwo, w związku z wystąpieniem zakażeń COVID w Biurze LGD "Warmiński Zakątek", zgodnie z informacjami zawartymi w Pismach o rozstrzygnięciach naborów w ramach konkursów nr 2/2020, 3/2020, 4/2020 TERMIN NA ZŁOŻENIE PROTESTU ULEGA WYDŁUŻENIU O 14 DNI KALENDARZOWYCH od dnia odebrania przez Państwa pisma o rozstrzygnięciu.

więcej

LGD na Warmii i Mazurach – misja, wielobarwność, różnorodność


Spot promocyjny, ukazujący misję, wyjątkowość i działanie LGD w regionie powstał w ramach realizacji operacji pt. „Sieć Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2020” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...

więcej

„Sieć Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur”


W dniach 3-4 września 2020 r. w ramach realizacji operacji pn. „Sieć Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021, zostało zorganizowane dwudniowe spotkanie Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur. Spotkania o charakterze sieciowania, szkoleń tematycznych i warsztatów w zakresie kompetencji kluczowych pozwoliły na...

więcej

WzMOCnij swoje otoczenie


Trwa nabór do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie” - całorocznego programu grantowego. Ze wsparcia skorzystać mogą...

więcej

"UTW dla społeczności"


Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada...

więcej

Jesień w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach


Od października w GOK Dywity ruszyły stałe zajęcia edukacyjno-kulturalne. Nasz grafik jak zwykle oferuje zajęcia dla najmłodszych, dorosłych, a także dla seniorów. Można u nas skorzystać m.in. z zajęć plastycznych dla dzieci, malarskich dla dorosłych, bębniarskich dla różnych grup wiekowych oraz z zajęć tanecznych i ruchowych...

więcej

Do 30.10.2020 będzie trwał nabór do projektu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2"


(Opis organizatora) Misją projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 jest dotarcie do Waszych pomysłów na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. Następnie w ramach kilkumiesięcznej współpracy będziemy Was wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy, firmy, społeczników w całej Polsce. Przy Waszym zaangażowaniu dołożymy wszelkich starań, by jak najszerzej udostępniać i upowszechniać Waszą innowację.

więcej

"Społecznik roku" tygodnika Newsweek, edycja 2020


Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.