Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020


Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej - z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE...

więcej

2 listopada 2018 - biuro LGD nieczynne


Szanowni Państwo, informujemy, że 2 listopada 2018 roku biuro LGD "Warmiński Zakątek" w Dobrym Mieście oraz biuro terenowe w Lidzbarku Warmińskim będą nieczynne...

więcej

V edycja programu "Decydujesz, pomagamy"


Szanowni Państwo, pomiędzy 8 października a 18 listopada 2018 roku organizacje społeczne, instytucje publiczne, aktywne grupy mieszkańców będą mogły zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające icj najbliższe otoczenie w projekcie organizowanym przez...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.