WYNIKI NABORU WNIOSKÓW KONKURS NR 5/2016


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSĆ NA LATA 2014 -2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

więcej

OGŁOSZENIE NR 6/2016 OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW "UPOWSZECHNIANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WOKÓŁ IDEI WSI TEMATYCZNYCH"


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO: "UPOWSZECHNIANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WOKÓŁ IDEI WSI TEMATYCZNYCH".

więcej

OGŁOSZENIE NR 7/2016 OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW: "WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW ANIMACJI"


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO "WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW ANIMACJI".

więcej

OGŁOSZENIE NR 8/2016 OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW "DZIAŁANIA EDUKACYJNE, INTEGRACYJNE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, W TYM SZKOLENIA WZMACNIAJĄCE POTENCJAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LOKALNYCH GRUP LIDERÓW"


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO: "DZIAŁANIA EDUKACYJNE, INTEGRACYJNE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, W TYM SZKOLENIA WZMACNIAJĄCE POTENCJAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LOKALNYCH GRUP LIDERÓW".

więcej

OGŁOSZENIE NR 9/2016 OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW "ORGANIZACJA WYDARZEŃ O ZASIĘGU REGIONALNYM PROMUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI OBSZARU LGD"


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO: "ORGANIZACJA WYDARZEŃ O ZASIĘGU REGIONALNYM PROMUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI OBSZARU LGD"

więcej

OGŁOSZENIE NR 10/2016 OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW "PROMOWANIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OBSZARU LGD"


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO: "PROMOWANIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OBSZARU LGD"

więcej

Nabór wniosków- zakończony


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nr 1/2016 na przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pn: ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - START – UP

więcej

Już tylko do 31 października można składać wnioski o dofinansowanie na odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu .


W ramach tego konkursu wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.