Szkolenie on-line z przygotowania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020


Szanowni Państwo, w związku z planowanym naborem wniosków, mając w sposób szczególny na uwadze sytuację pandemiczną Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” kieruje zaproszenie do wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w szkoleniu on-line z przygotowania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020, które zostało zaplanowane na środę 9 lutego 2022 r. o godz. 9.00...

więcej

Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” ESWIP


W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje bezpłatne doradztwo m.in. z zakresu prawa i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, odpłatnej działalności gospodarczej, rozliczenia dotacji z JST, czy tematyki związanej ze strategiczną analizą organizacji...

więcej

Lekcja:Enter


Projekt „Lekcja:Enter” ma na celu przygotowanie ponad 75 tysięcy nauczycieli (15% wszystkich nauczycieli w Polsce) do prowadzenia atrakcyjniejszych, bardziej dostosowanych potrzeb uczniów i uczennic lekcji, bardziej odpowiadających ich potrzebom, z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych. Na ten moment, ze szkoleń skorzystało już ponad 40 000 nauczycieli i nauczycielek...

więcej

Program MSiT: Sport Wszystkich Dzieci


Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport Wszystkich Dzieci. Budżet na tegoroczną edycję programu jest rekordowy i wynosi blisko 67 mln zł. Najbliższy termin składania wniosków upływa 31.01.2022 r...

więcej

Program Grantowy „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”


Celem Programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej w związku z ustanowieniem uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 roku – 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza i związanymi z tymi obchodami, w tym ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników...

więcej

Nabory KSOW


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłosił konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.