Program grantowy dla naukowców z Ukrainy “Freedom starts with your mind”


Fundacja Kościuszkowska rozpoczyna nowy program grantowy dla naukowców – obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości kontynuowania pracy naukowej w Ukrainie. Celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce....

więcej

„Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat” Instytutu POLONIKA


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat. Edycja 2022”. Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 70 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to min. 10%...

więcej

Aktualizacja MRiPS. Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3


Dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki będzie mogło być przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wyrównaniem od stycznia 2022 r. By było to możliwe rodzic musi złożyć wniosek do ZUS w okresie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., a podmiot prowadzący instytucję opieki – uzupełnić comiesięczną informację o dzieciach za miesiące styczeń-luty (do 31 marca 2022 r.) i za miesiąc marzec (do 7 kwietnia 2022 r.)...

więcej

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna


Fundacja Polska Akcja Humanitarna w ramach Programu Pajacyk od 1998 roku wspiera dzieci i młodzież, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową wymagają wsparcia w zakresie dożywiania. Mając na uwadze fakt, iż potrzeby podopiecznych Pajacyka występują na wielu poziomach i wykraczają poza sferę dożywiania, Polska Akcja Humanitarna postanowiła odpowiedzieć na potrzeby podopiecznych i powołała do życia nowy program wsparcia w kryzysie dla dzieci i młodzieży...

więcej

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi i Ukrainy


Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłosiła otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej. Konkurs organizowany jest w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP...

więcej

Nabór do PROO - priorytet 4 (rozwój think-tanków)


W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym)...

więcej

IX EDYCJA NAGRODY IM. PROF. JANINY WENGRIS


W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego...

więcej

POMAGAMY UKRAINIE – KOSTOPOL


Szanowni Państwo, Darczyńcy, Mieszkańcy Warmii i Mazur!! Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” koordynuje bieżące wsparcie Gminy Kostopol w Ukrainie. Za nami pierwszy transfer najpotrzebniejszej pomocy. Potrzeby są coraz większe i coraz pilniejsze. Już dziś dziękujemy wspaniałym darczyńcom za ogromne wsparcie i pomoc!!!

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.