Warmiński Zakątek

prężnie działająca
Lokalna Grupa DziałaniaNASZE PROJEKTYAktualności LGD WZ

JAK ROBIĆ KAMPANIE SPOŁECZNE ZA DARMO - WATCH IT!

W imieniu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy na szkolenie "Jak robić kampanie społeczne za darmo - Watch it!" Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia w Olsztynie...


Zobacz wszystkie...

Postęp Prac nad Nową Strategią

Zobacz wszystkie...

Fundusze

Zobacz wszystkie...


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.