Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur
 Wystartowała rekrutacja do udziału w IV Forum Inicjatyw Lokalnych. FIL 2013 odbędzie się w Zalesiu k/Barczewa w dniach 19-20.06.2013. Nabór zgłoszeń trwa do 14 czerwca 2013 r. do godz. 12.00.To już czwarta edycja tego ważnego w regionie wydarzenia. W tym roku tematem przewodnim Forum jest "Rozwój kierowany przez społeczność lokalną". To doskonały moment i przestrzeń na refleksję nad metodami rozwoju lokalnego, modelami funkcjonowania szkół, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, sprawdzonymi pomysłami w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Podczas FIL znajdzie się miejsce na wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, nawiązanie nowych kontaktów i podjęcie współpracy, a także zdobycie nowych umiejętności. Będzie też czas na zabawę, integrację, poznawanie innych kultur.
Chcemy czerpać z Państwa wiedzy, doświadczeń, pomysłów. Dlatego dyskusja będzie prowadzona w oparciu o innowacyjną formułę sejmu społecznego, którego efektem będzie stworzenie katalogu pomysłów i rekomendacji odnośnie tworzonego obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
 Do udziału w FIL zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, szkół, środowisk wiejskich i miejskich, ośrodków pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, przedstawicieli biznesu, decydentów, "€žspołeczników"€  -€“ słowem wszystkich, dla których ważny jest wpływ na kreowanie rozwoju.

W programie FIL 2013:
1/ Gra strategiczna NEGOTIUM
2/ Warmia i Mazury 2020 - sejm aktywnych społeczności
3/ "Multi-kulti", czyli warsztaty muzyczno-etniczne
4/ Koncert zespołu Wadada
5/ Targi Inicjatyw Lokalnych, w tym wystawy, warsztaty, stoiska, kawiarenki, pokazy

FIL rozpoczyna się o 9.30 rejestracją uczestników (rozpoczęcie godz. 11.00). Udział jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, materiały oraz przewóz uczestników
 z Olsztyna do Zalesia i z powrotem -“ szczegóły w programie. Wymagane jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (znajdą je Państwo w załączonych dokumentach) do dnia 14.06.2013 na adres info_olsztyn@roefs.pl, fax. 89 523 73 45, bądź pocztą na adres Regionalny Ośrodek EFS, ul. Artyleryjska 34, 10-167 Olsztyn.

Organizatorami FIL są Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
w Olsztynie, Elblągu i Ełku we współpracy z Forum Animatorów Społecznych oraz Departamentem EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Forum współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji udziela Błażej Bałdyga, tel. 89 523 73 45, info_olsztyn@roefs.pl

Program

Formularz zgłoszeniowy [doc]

Formularz zgłoszeniowy [pdf]

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010