Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


WESPRZEMY KOSTOPOL W PRZYGOTOWANIU STRATEGII ROZWOJU


Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. OBYWATELSKA SAMORZĄDNOŚĆ - SPOŁECZNA STRATEGIA ROZWOJU KOSTOPOLA uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Przemian w regionie RITA.

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach naszego projektu udzielimy wsparcia merytorycznego samorządowi lokalnemu Kostopola i jego mieszkańcom w przygotowaniu strategii rozwoju miasta. Zorganizowane zostaną warsztaty w Polsce i na Ukrainie, podczas których zaprezentujemy skuteczne metody inicjowania dialogu społecznego, badania potrzeb społecznych, angażowania obywateli do realizacji zadań publicznych.

Będziemy koordynowali prace ukraińskiego zespołu ds. opracowania strategii poprzez wsparcie eksperckie i bieżącą weryfikację pracy.

Partnerami projektu są: Miasto Kostopol, Stowarzyszenie Klub Turystyczno - Sportowy Pielgrzym, a także polskie samorządy lokalne: Gmina Lubomino i Gmina Dywity.

Wysokość wsparcia finansowego: 40 000 złotych.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010