Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Stwórz.. prześlij.. Opowiedz… 2014


ADRESACI KONKURSU

Konkurs "Opowiedz..." 2014 prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie” VIII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalna Grupę Działania „Warmiński Zakątek”  SKIEROWANY  jest do Beneficjentów VIII edycji „Działaj Lokalnie”.

 CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu zachęcenie Beneficjentów do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

 KATEGORIE KONKURSOWE

Projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości poprzez zaangażowanie, pomysłowość, aktywność ludzi biorących w nim udział. W każdym z projektów chodzi o zmianę ludzkich zachowań, przeobrażenie wyglądu miejscowości lub też stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i który przyciągnie gości z bliska i daleka.

Poniższe KATEGORIE KONKURSOWE koncentrują się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatywa, które są ciekawą propozycją dla całego regionu.

 

KATEGOTIA 1: CZŁOWIEK

Prace, które opowiedzą o KONKRETNYCH OSOBACH zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów, Prace, przez pryzmat tych osób, ZILUSTRUJĄ ZMIANĘ, JAKA DOKONAŁA SIĘ W CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI, w której realizowane były działania. Lokalni Liderzy, zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy może być BOHATEREM HISTORII związanej z projektem.

 KATEGORIA 2: MIEJSCE

Prace, które ukażą KONKRETNE ZMIANY, jakie zaszły w miejscowościach, w których realizowane były projekty. WAŻNE jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólna pracę i osiągnięty EFEKT a także ukazać MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY LUDZI.

KATEGORIA 3: MOTYW

Prace, skoncentrowane wokół pewnego KONKRETNEGO PRODUKTU CZY EFEKTU PROJEKTU, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, warsztat, happening etc.) , które przyciągnęły zarówno mieszkańców, jak i turystów. Ponadto regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące MOTWY PRZEWODNI zrealizowanego projektu. WAŻNE, aby prace pokazywały taki MOTYW, KTÓRY POŁĄCZYŁ LUDZI.

 KATEGORIA 4: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU

Prace, które są KONKRETNYM PRODUKTEM PROJEKTU, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o ZMIANIE, JAKA ZASZŁA WSKUTEK PROJEKTU. Kategoria stworzona z myślą o Beneficjentach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp.

 FORMA PRAC

Prace do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

 Reportaż multimedialny: NIE DŁUŻSZY NIŻ 2,5 MINUTY; należy przesłać LINK do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

 Krótki film:  NIE DŁUŻSZY NIŻ 2,5 MINUTY; należy przesłać LINK do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

ZŁOŻENIE PRAC KONKURSOWYCH

NIE PRZYJMUJEMY prac na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maila. PRZYJMUJEMY jedynie linki do stron internetowych. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać ODRZUCONE z przyczyn formalnych.

Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony KRÓTKI OPIS (do 1000 znaków ze spacjami), oddający najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w KARCIE ZGŁOSZENIA DO KONKURSU, jak również w serwisie internetowym, w którym została zamieszczona praca.

Prace konkursowe powinny być opatrzone OŚWIADCZENIEM:

[…..tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Przedstawiony projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

oraz zawierać logo Programu „Działaj Lokalnie” na PLANSZY KOŃCOWEJ.

 Dla ułatwienia Państwu wzięcia udziału w konkursie w zostaną przeprowadzone warsztaty FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA:

  • 20 października 2014 r. - WARSZTATY I PLENER FOTOGRAFICZN, na których uczestnicy zapoznają się z tajnikami fotografii pozwalające na zrobienie niepowtarzalnych ujęć. Omówione zostaną zagadnienia z podstaw fotografii, obsługi aparatu, niezbędnych akcesoriach, obróbki zdjęć. ZAJĘCIA PLENEROWE polegać będą na fotografii ludzi, miejsc, konkretnego produktu czy efektu, pejzażu, natury z użyciem statywów oraz lamp błyskowych
  • 27 października 2014 r. WARSZTATY I PLENER FILMOWANIA, na których zostanie przedstawiona podstawowa teoria na temat filmowania, programów do obróbki filmów, podstaw pracy w programie video, rodzaje kamer oraz niezbędne ich elementy. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób nagrywa się dźwięk i jakie są zasady jego montażu użyciem bezpłatnego oprogramowania komputerowego. ZAJĘCIA PLENEROWE z kamerą w „ręku” wraz ze statywami pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej.

 

 

Termin składania prac konkursowych oraz zamknięcie listy organizacji wyrażających gotowość do udziału w Konkursie „OPOWIEDZ”…2014 na poziomie lokalnym mija 17 marca 2015 r.
Natomiast do dnia 31 marca 2015 r. nastąpi wyłonienie zwycięzców – wybór prac przez Komisję Konkursową.

  Galerię zwycięskich prac poprzednich edycji Konkursu znajda Państwo na stronie:  http://www.dzialajlokalnie.pl/category/12-Konkurs_Opowiedz/#.VCuxPGd_uHM

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010