Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, dla których termin naboru minął 14 stycznia 2013 roku, wpłynęło łącznie 78 wniosków,
w tym 9 wniosków na działanie "ODNOWA I ROZWÓJ WSI", 8 wniosków na "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" oraz 61 wniosków na "MAŁE PROJEKTY".

Łączna wnioskowana kwota dotacji wynosi: 4 130 088, 03 złote, przy dostępności środków 1 754 304,59 złotych. Szczegółowe listy złożonych wniosków w poszczególnych konkursach publikujemy poniżej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z procedurą oceny wniosków przez Radę LGD "Warmiński Zakątek" listy rankingowe wniosków wybranych przez LGD do realizacji zostaną opublikowane na naszej stronie www.warmińskizakatek.com.pl w dniu 4 lutego 2013 roku.


[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010