Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Senior - Liderem społecznym


a realizacja: Fundacja Stabilo     www.stabila.org.pl
w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010
grupa docelowa: osoby w wieku emerytalnym zamieszkałe na Warmii i Mazurach
data realizacji warsztatów: 15-19 listopada 2010
miejsce: Hotel Zamek Ryn
rekrutacja trwa do 26-go października 2010

Fundacja Stabilo, po uprzedniej diagnozie problemów społecznych dotykających osoby starsze, postanowiła zorganizować nowatorski projekt skierowany do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku emerytalnym działających (lub chcących działać) na rzecz społeczności lokalnej.
Szkolenie ma na celu aktywizację społeczną uczestników oraz zdobycie kompetencji liderów społecznych. Cykl warsztatów będzie obejmował: zakładanie i działalność organizacji pozarządowych oraz instytucji ekonomii społecznej, pozyskiwanie funduszy, korzystanie z nowoczesnych technologii, rozpoznawalność zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz technik psychologiczno-motywacyjnych niezbędnych w działalności liderów społecznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: bezpłatne materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Szkoła Liderów III Wieku", bezpłatne noclegi, wyżywienie i inne atrakcje w Hotelu Zamek Ryn, a także zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami i informacjami na stronie: www.senior-liderem.pl Informacje o uczestnictwie w projekcie mogą być interesujące dla Państwa a aktywni seniorzy-liderzy mogą w sposób ciekawy zmieniać społeczność. "Senior - liderem społecznym" to kolejny projekt realizowany przez Fundację Stabilo na terenie Warmii i Mazur, poprzedni "Lepszy Start", mający na celu aktywizację 100 osób długotrwale bezrobotnych, zakończył się sukcesem.

Raport końcowy znajduje się na stronie: www.stabilo.org.pl
Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Broniszewski - koordynator projektu
e-mail:l.broniszewski@stabilo.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010

10.10.2010r.
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010