Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Informacja o wynikach naboru
 SPECJALISTA/ SPECJALISTKA DS.SPRAWOZDAWCZOŚCI I KONTROLI FINANSOWEJNr umowy: UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00
Beneficjent: Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"
Nazwa projektu: "Z pomysłem po dotację"

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

nazwa stanowiska pracy:
SPECJALISTA/ SPECJALISTKA DS.SPRAWOZDAWCZOŚCI I KONTROLI FINANSOWEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie dokonano wyboru SPECJALISTA/ SPECJALISTKA DS.SPRAWOZDAWCZOŚCI I KONTROLI FINANSOWEJ, w związku z nie spełnieniem wszystkich warunków rekrutacji określonych w ogłoszeniu o naborze.

Uzasadnienie:

Kandydat nie wykazał znajomości wszystkich wymaganych ogłoszeniem konkursowym umiejętności, w tym umiejętności kluczowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010