Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


OSTATNI KONKURS O WDRAŻANIE LSR


Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

  

Nowe zadanie wdrażania LSR: ZINTEGROWANE I SIECIOWE  PRODUKTY  TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA OBSZARZE LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na operacje:

1)       ODNOWA I ROZWÓJ WSI – Nabór IX

2)       TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - Nabór VII

3)       operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi –. MAŁE PROJEKTY – Nabór X

 

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 11 do 25 sierpnia 2014  roku. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:

- Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”: www.warminskizakatek.com.pl, zakładka   „konkursy LSR”

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

 oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  w Dobrym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 6

 i  Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

 

Limit dostępnych środków wynosi:

   -   nowe zadanie wdrażania LSR: ZINTEGROWANE I SIECIOWE  PRODUKTY  TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA

        OBSZARZE  LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

Ad1)  400 000,00 złotych

Ad2)  344 029,12 złotych

Ad3)  539 577,69 złotych

  

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

      Minimalne kryterium dostępu: minimalny łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi   39   punktów,
 

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników LGD  przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych , po uprzednim uzgodnieniu terminu konsultacji z biurem LGD.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto; tel/fax 896160058  e-mail: warminskizakatek@wp.pl

 

Dokumenty

Nowe zadania - Odnowa i rozwój wsi - od 11 do 25 sierpnia 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 6z)

Nowe zadania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - od 11 do 25 sierpnia 2014 r.

- Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania

Nowe zadania - Małe projekty - od 11 do 25 sierpnia 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wzór oświadczenia
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 8z)


 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Lokalną Grupę Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010