Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Z Pomysłem po Dotację


Z przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa działania "Warmiński Zakątek" będzie realizowała program dotacyjny dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. "Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ", wygrywając konkurs na wdrażanie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).

Programem zostaną objęte osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z powiatów:

  • lidzbarskiego,
  • bartoszyckiego,
  • kętrzyńskiego,

które złożą wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie spółdzielni socjalnej.

Szacujemy, że łącznie w 2 edycjach dotacyjnych, które będą uruchamiane kolejno w I kwartale 2013 roku i I kwartale 2014 roku dotacje otrzyma co najmniej 110 osób.

Partnerem projektu jest Powiat Bartoszycki.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne będą od miesiąca lutego 2013 roku.

Od lutego w każdym powiecie uruchomimy również Punkty Konsultacyjno - Rekrutacyjne, doradztwo ogólne i specjalistyczne dla potencjalnych Beneficjentów programu.

Do końca styczna 2013 pracownicy Biura LGD nie będą udzielać szczegółowych informacji o działaniu.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010