Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Wizyta w Kijowie


W dniach 16-17 października 2014 r. na zaproszenie Fundacji Solidarności Międzynarodowej gościła w Kijowie grupa 15 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu grantowego Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Byliśmy tam tez i my. Gościliśmy w ukraińskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, a także u Ambasadorów Kanady i Polski. Zapoznaliśmy się bliżej z sytuacją gospodarczą i problemami Ukrainy u progu reform samorządowych. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu w Kijowie, mogliśmy się spotkać z dziennikarzami z terenów objętych konfliktem: z Krymu, obwodu donieckiego i ługańskiego, Realnie przedstawili problemy mieszkańców wschodniej Ukrainy, rozpowszechnianą propagandę, trudności w dostępnie do rzetelnej informacji oraz drastyczne restrykcje i rzeczywistą przemoc wobec osób, które sprzeciwiają się zaistniałej sytuacji.

Wizyta była dobrą bazą do tworzenia projektów, które będą odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców Ukrainy, szczególnie mając na uwadze bardzo trudną atmosferę polityczną i nadciągające zmiany

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010