Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Jarmark Wielkanocny w Dobrym Mieście


Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście serdecznie zaprasza wszystkich rękodzielników, twórców ludowych oraz osoby, które zajmują się dziedzictwem kulinarnym do wzięcia udziału w Jarmarku Wielkanocnym, który odbywać się będzie 22 marca na Przedmurzu, ul. Sowińskiego 2 Dobrym Mieście

Ideą Jarmarku jest  stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań twórców ogólnie pojętego rękodzieła oraz odbiorców poszukujących niepowtarzalnych ozdób.
Organizatorom zależy na  umożliwieniu twórcom nie tylko sprzedaży ręcznie wykonanych prac, ale przede wszystkim zorganizowaniu przestrzeni do stworzenia wystawy swoich dzieł i prezentacji talentu.


Celem Jarmarku jest:

  • promocja rodzimych twórców zajmujących się rękodziełem artystycznym
  • promocja galerii i miejsc, w której prezentowane jest rękodzieło
  • możliwość spotkania się i poznania twórców, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji
  • propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań przez prezentowanie różnych form aktywności artystycznej
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z oryginalnymi przedmiotamii
  • przedstawienie odbiorcom atrakcyjnej i niepowtarzalnej oferty, dalekiej od masowej produkcji
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010