Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


kolejne projekty na Ukrainie


Zachęceni sukcesem realizacji projektu OCZYŚĆMY KOSTOPOL ZE ŚMIECI, który zrealizowaliśmy w roku 2011 w Kostopolu (obwód Równieński, Ukraina) z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu POLSKA POMOC ROZWOJOWA i doceniając zaangażowanie w przygotowanie działań projektowych naszych ukraińskich Partnerów postanowiliśmy złożyć kolejne wnioski aplikacyjne na 2012 rok.

Wnioski w części merytorycznej zostały przygotowane przez ukraińskich Partnerów przy naszym wsparciu eksperckim: dwie grupy robocze zdiagnozowały obszary problemowe, określiły najbardziej priorytetowe obszary działań, przygotowały zakresy operacji, do których należały przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Powstały dwa projekty inwestycyjno - doradcze o wysokich budżetach i znacznych kwotach wnioskowanych dotacji.

Na rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych czekaliśmy z niepokojem i pewnym sceptycyzmem . bo tak duże dotacje dla lokalnej organizacji pozarządowej, która jeszcze ma realizować inwestycje na Ukrainie . choć projekty dobre, ciekawe i napisane oddolnie z zaangażowaniem instytucji publicznych i partnerów społecznych, mało realne.

Wreszcie 5 marca pojawiła się oczekiwana lista projektów wyłonionych do dofinansowania a na niej dwa projekty "WARMIŃSKIEGO ZAKĄTKA". Radość ogromna - zwłaszcza u naszych Ukraińskich Partnerów, u których w roku 2012 przestrzeń stanie się jaśniejsza i bardziej bezpieczna.

Pierwszy projekt pn. MIASTU KOSTOPOL - WSPÓŁCZESNE OŚWIETLENIE zrealizujemy w Partnerstwie z Miastem Kostopol oraz wspierająco z Partnerami krajowymi: Gminą Lubomino i Zakładem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Dobrym Mieście. Już w kwietniu ukraińscy Partnerzy poznają technologie energetyczne stosowane w obszarze publicznego oświetlenia w Polsce, przedłożą do oceny polskich ekspertów założenia modernizacji oświetlenia w Kostopolu. Wykonany zostanie również audyt energetyczny projektowanych technologii oświetleniowych. Głównym elementem projektu będzie rewitalizacja systemu oświetleniowego centrum Kostopola: zmodernizowanych zostanie ok. 100 lamp oświetleniowych, zamontowanych 30 nowych słupów oświetleniowych oraz 2 lampy uliczne z kolektorami solarnymi.

W drugim projekcie pn. OCHROŃMY LAS OD OGNIA "Warmiński Zakątek" pełni jedynie funkcję koordynująco - finansującą. Działania będą realizowane przez rozwijających swoją współpracę Partnerów: Nadleśnictwo Kudypy i Kostopolskie Gospodarstwo Leśne. Wspierającym Partnerem działań jest Stowarzyszenie Klub Turystyczno - Sportowy PIELGRZYM z Kostopola, który zapewni społeczne zaangażowanie w realizację działań. Ukraińscy leśnicy (5 osób) przyjadą do Kudyp na dwutygodniowy staż zawodowy na przełomie kwietnia i maja. Kolejna grupa Partnerów z Ukrainy przyjedzie do Polski w czerwcu - tym razem Kadra Zarządzająca Gospodarstwem Leśnym dokona wyboru kamer wizyjnych i osprzętu do audiowizualnego systemu ochrony przeciwpożarowej, przejdzie również szkolenie techniczne obsługi systemu oraz dokona zakupów inwestycyjnych. Zwieńczeniem projektu, który wdroży innowacyjny na terenie całej Ukrainy wizyjny system monitoringu pożarowego, będzie Konferencja Terenowa dla instytucji sektora leśnego, bezpieczeństwa publicznego, organizacji społecznych działających w obszarze ekologii. Razem z Nadleśnictwem Kudypy będziemy również uczestniczyli w wydarzeniu promując ideę projektu i Donatora dzięki któremu realizacja takich przedsięwzieć na Ukrainie nie byłaby możliwa.

Wysokość dotacji dla obu projektów wynosi 539 186 złotych i jest finansowana w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej na 2012 rok Ministerstwa Spraw zagranicznych RP.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010