Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


działania szkoleniowe, doradczeWarmińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych


Od czerwca br. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” wdraża kompleksowy system wspierania organizacji pozarządowych w formie Warmińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych. Dotychczas korzystaliście Państwo ze wsparcia doradców: księgowego , prawnego , animatorów. Od 3 września rozpoczynamy cykl szkoleniowo-warsztatowy , o który szczegółowo informowaliśmy Państwa w broszurze informacyjne projektu.

Harmonogram szkoleń na wrzesień 2012r

Tytuł szkoleniaData i miejsce szkoleniaProwadzącyRamowy program szkolenia
OPP WARTO! 12.09.2012r. siedziba LGD ul.Warszawska 7, godz. 13:00-19:00 Monika Falej Zasady uzyskania przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego
PARTNERSTWA PUBLICZNO-SPOŁECZNE 18.09.2012. siedziba LGD ul.Warszawska 7, godz.10:00-16:00 Monika Falej Zasady zlecania realizacji zadań publicznych , zasady ubiegania się o dotacje w różnych trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zasady inicjowania i realizacji partnerstw projektowych i inicjatyw lokalnych

Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymują informatory tematyczne.

Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymują informatory tematyczne . Organizacje ( 1 lub więcej osób z poszczególnych organizacji) proszone są o zgłaszanie udziału na formularzu zgłoszeniowym , najpóźniej 5 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Zgłoszenia należy składać pocztą , mailowo( warminskizakatek@wp.pl) lub osobiście w biurze LGD.

Ponadto informujemy ,że są jeszcze ostatnie miejsca dla organizacji zainteresowanych wsparciem w prowadzeniu ewidencji księgowej. Na Państwa potrzeby oczekują również doradcy: prawny i projektowy a także animatorzy. Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.warminskizakatek.com.pl, w zakładce centrum inicjatyw społecznych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty Warmińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010