Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej!


Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków pn. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt "Polska Cyfrowa Równych Szans" MAC. pomoże samorządom budować internetowe sieci szerokopasmowe a Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" poprowadzi projekt Latarników Polski Cyfrowej - animatorów wspierających pokolenie 50+ w cyfrowym świecie.


 Jak zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej?

Kluczowym elementem działań projektowych na rzecz cyfrowej edukacji Polaków, będzie zaproszenie do współpracy i przeszkolenie 2600
lokalnych animatorów działań wprowadzających w świat Internetu - nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej.

Uwaga: Latarnicy potrzebni są w szczególności w gminach wiejskich i małych miastach!

Przeszkoleni w ramach unikalnego programu trenerskiego Latarnicy prowadzić będą atrakcyjne działania uświadamiające i edukacyjne w swoich lokalnych środowiskach, korzystając ze wsparcia doradczego centrum kompetencji cyfrowych stworzonego w ramach Projektu.
Otrzymają także bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, multimediów, biblioteki edukacji cyfrowej i wielu narzędzi pomocnych w organizowaniu zajęć z osobami z pokolenia 50+ w środowiskach wiejskich i małych miastach.

Ponadto 200 z nich - zwycięzców w konkursie ogłoszonym w 2012 roku - otrzyma granty finansowe na realizację programu działań w swoim lokalnym środowisku w ciągu 18 miesięcy.

Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, gotowych podjąć się dzieła zachęcenia przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie.
Projekt traktujemy, jako wyzwanie przede wszystkim dla lokalnych liderów, społeczników, pracowników bibliotek, animatorów kultury i wolontariuszy.

Latarnik Polski Cyfrowej powinien znaleźć się w każdej polskiej gminie! Włącz się!
Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Latarnika Polski Cyfrowej zapraszamy do wypełnienia ankiety w serwisie www.latarnik.mwi.pl lub w profilu:www.facebook.com/polskacyfrowa
Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Michał Golemo ze Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" - koordynator działań Latarników Polski Cyfrowej (+48 502 358 454 ).

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010