Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"


Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowązującymi przepisami wewnętrznymi
 (Uchwała Zarządu LGD "Warmiński Zakątek". nr 5/2006 z dnia 3 października 2006 roku z późniejszymi zmianami)
termin opłacania składek członkowskich mija

31 stycznia 2015 roku.

Wysokość składki:

 • Osoby prawne:
  • Podmioty gospodarcze zatrudniające średniorocznie nie więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania  - 1000,00 zł rocznie,
  • Podmioty gospodarcze zatrudniające średniorocznie powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - 2000,00 zł rocznie
  • Fundacji i stowarzyszeń – 200,00 zł rocznie
  • Pozostałe osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego - 10000,00 zł rocznie

 

 • Osoby fizyczne
  • Reprezentujące sektor społeczny – 25,00 zł rocznie
  • Przystępujące do LGD jako przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) – 1000,00 zł rocznie

Składkę można wpłacać osobiście w Biurze LGD lub przelewem na konto
w Warmińskim Banku Spółdzielczym: nr 20 8857 1041 3004 0400 0459 0001

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010