Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Forum Inicjatyw Lokalnych 2014 - Zapraszamy!


Serdecznie zapraszamy do udziału w V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2014. FIL 2014 odbędzie się w dniach 24-25 czerwca br. w Zalesiu koło Olsztyna. 

Zgłoszenia przyjmuje Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie do dnia 17 czerwca 2014. Udział w Forum jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział osoby pełnoletnie, zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym.

Terminy:

2-17.06.2014 - nabór formularzy zgłoszeniowych do godz. 12.00
18.06.2014 - informacja o zakwalifikowaniu i potwierdzenie udziału
20.06.2014 - sporządzenie ostatecznej listy uczestników
24-25.06.2014 - Forum Inicjatyw Lokalnych 2014

Serdecznie zapraszamy,
Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie - Organizator
Współorganizatorzy:
Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu
Regionalny Ośrodek EFS w Ełku
Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010