Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Ruszył Program Edukacyjnej Fundacji Czerneckich


Ruszył Program Edukacyjnej Fundacji Czerneckich. Będą stypendia dla najzdolniejszych gimnazjalistów. Termin składania dokumentów upływa 14 marca 2011 roku.  

Edukacyjna Fundacja Romana i Andrzeja Czerneckich postanowiła rozszerzyć swą działalność o Program Stypendialny AKROPOL, dedykowany uzdolnionej młodzieży wiejskiej o niższym lub średnim statusie materialnym. Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami gmin wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy średnią ocen minimum 4,0. Szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze do pobrania są dostępne na stronie www.efc.edu.pl.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010