Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków


Dobre Miasto, dnia  31 października 2013r

  Członkowie LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

 

Zgodnie z § 21 punkt 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza  WSZYSTKICH CZŁONKÓW LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na  Walne Zebranie Członków,  które odbędzie się w dniu  14 listopada 2013  roku o godzinie 16.00 w Dobrym Mieście w Restauracji  WIKTORIA  (ul. Orła Białego 18, 11-040 Dobre Miasto).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków  i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Informacja o stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady LGD.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady LGD.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu LGD.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu LGD.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LGD.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie LSR (dotyczy Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania
  „Warmiński Zakątek”).
 12. Sprawy różne.

 

* W przypadku konieczności dokonania zmian w Statucie LGD na podstawie opinii prawnej.

 

Materiały na Walne Zebranie Członków w wersji elektronicznej udostępnione zostaną na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” do dnia 7 listopada 2013r.

                                                                             

                                                                                       W imieniu Zarządu

                                                                                 LGD „Warmiński Zakątek”

                                                                                     Małgorzata Ofierska

                                                                             Prezes LGD „Warmiński Zakątek”


[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010