Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


I Edycja Gminnego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"


Lokalny komitet organizacyjny konkursu serdecznie zaprasza placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe i inne instytucje do wzięcia udziału w XVIII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", którego organizatorem jest Fundacja "Świat na Tak", natomiast przebieg eliminacji lokalnych koordynuje Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Dywitach.

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. "Wspaniali" to ludzie (14-19 lat), którzy bezinteresownie pomagają innym, z oddaniem i zaangażowaniem włączają się w budowanie jaśniejszego jutra, a ich postawa staje się wzorem do naśladowania. Szczegółowy regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie: http://swiatnatak.pl/konkurs-osmiu-dokumenty.html, a także w Urzędzie Gminy w Dywitach (pok. nr 7) oraz w Zespole Szkół w Dywitach (sekretariat).

Komitet organizacyjny ustalił następujące terminy ważne dla przebiegu eliminacji lokalnych konkursów:

  • do 7 marca 2011r. - dostarczenie do sekretariatu Urzędu Gminy w Dywitach (w zaklejonej kopercie) karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami z napisem: „Ośmiu Wspaniałych”
  • 10 marca 2011r., Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, godz. 11:00 – eliminacje lokalne (m.in. przeprowadzenie indywidualnych rozmów z kandydatami, wyłonienie laureatów lokalnych i wybranie 1 kandydata spośród laureatów do eliminacji ogólnopolskich).

Kalendarz ogólnopolskiej edycji konkursu znajduje się na stronie: http://swiatnatak.pl/pub/uploaddocs/kalendarz_polska_2010_2011.pdf

Przebieg eliminacji lokalnych odbywa się pod honorowym patronatem Pani Jolanty Dakowskiej - Warmińsko-Mazurskiego Lidera Młodzieżowego Wolontariatu oraz pod patronatem medialnym "Gazety Dywickiej".

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Kontakt:
Katarzyna Sternicka- Moritz
tel. 895247-662
e-mail: promocja@ugdywity.pl

Ewa Romanowska
tel. 895120-359
e-mail: gimdywity@o2.pl

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010