Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Konkurs grantowy "Wolontariat Rodzinny"


W ramach Programu "Wolontariat Rodzinny" odbędzie się konkurs grantowy, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych inicjatyw wolontariatu rodzinnego. Konkurs skierowany jest zarówno do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych (np. szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej), które mogą zgłaszać swoje aplikacje, jak i do samych rodzin, które mogą znaleźć najbliższą organizację/instytucję i zachęcić ją do wzięcia udziału w konkursie.

Organizacje/instytucje, które zdobędą grant w konkursie, od kwietnia do września 2014 r. będą realizowały swoje projekty służące wypracowaniu wzorcowych praktyk wolontariatu rodzinnego oraz uczestniczyły w aktywnościach na platformie na stronie wolontariatrodzinny.pl.

Drugą częścią Programu "Wolontariat Rodzinny" jest ogólnopolska kampania"Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie!", której zadaniem jest promowanie idei wolontariatu rodzinnego w Polsce. Misją kampanii jest zmiana postaw w społeczeństwie: propagowanie wartości takich jak życzliwość, odpowiedzialność czy opiekuńczość. Dzięki dobrym praktykom wypracowanym w ramach konkursu grantowego kampania będzie mogła pokazywać wzorcowe działania wolontariackie rodzin zaangażowanych we wspólne pomaganie oraz inspirować przyszłych wolontariuszy do poszukiwania wartościowych inicjatyw.

Więcej informacji 

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010