Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Ogólnopolska Debata FIO


Jednym z instrumentów służących przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu FIO na lata 2014-2020 jest ogólnopolska debata mająca na celu przedstawienie dotychczas zebranych uwag i sugestii oraz poddanie założeń projektu FIO dyskusji i zebranie kolejnych propozycji dotyczących przyszłego kształtu Funduszu. 28 lutego jest ostatnim dniem, w którym można zgłaszać uwagi do projektu. Debata będzie okazją do porozmawiania o projekcie Programu FIO na lata 2014-2020 oraz wyrażenia własnych propozycji przed zakończeniem konsultacji.
Debata odbędzie się 28 lutego o godz. 11 w budynku głównym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mieszczącym się przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu a także zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w promocji wydarzenia poprzez zamieszczenie informacji o debacie i przygotowanych przez nas dokumentów na Państwa stronach internetowych lub rozesłaniu ich możliwie jak najszerszemu gronu interesariuszy i potencjalnych beneficjentów Programu FIO.
Przypominam o wspomnianym wyżej terminie 28 lutego, który jest ostatnim dniem konsultacji społecznych. Do tego terminu można także przesłać odpowiedzi na pytania, które zostały do Państwa przesłane 4 stycznia.
Poniżej dokumenty dotyczące debaty.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010