Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Certyfikaty dla Ośrodków Działaj Lokalnie


Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński oraz Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, po raz pierwszy wręczyli Certyfikaty 12 Ośrodkom Działaj Lokalnie m.in. za spełnianie najwyższych standardów w realizacji programu, tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego. 

 

 • Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
 • Fundusz Tratwa Szczecinek
 • Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica"
 • Stowarzyszenie W.A.R.K.A.-Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa
 • Żywiecka Fundacja Rozwoju
 • Stowarzyszenie DZIECKO
 • Stowarzyszenie "Światowid"
 • Stowarzyszenie "CZAJNIA"
 • Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
 • Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Wręczenie dokumentów potwierdzających certyfikację odbyło się 14 października w „Skwerze – filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny”, podczas gali podsumowującej lokalne projekty realizowane w ramach VIII edycji programu „Działaj Lokalnie”, połączonej z wręczeniem nagród i wyróżnień w konkursie o tytuł „Społecznik Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

 

Realizowany od 2000 roku program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Obecnie sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy 60 organizacji działających w całej Polsce i obejmujących swoich zasięgiem blisko 600 gmin. Za ich pośrednictwem w lokalnych konkursach grantowych dofinansowywane są inicjatywy odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Od 2000 roku udało się w ten sposób zrealizować blisko 7 tysięcy projektów, w które zaangażowanych było 145 tysięcy wolontariuszy i blisko 3 milionów bezpośrednich uczestników.

 

Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie przyznawany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na dwa lata.


[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010