Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Walne Zebranie Członków LGD


Zarząd Stowarzyszenia LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Dobrym Mieście uprzejmie zawiadamia, że na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 3 marca 2011 roku na godzinę 17.00 Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwał w sprawach:
  1. Odwołania członków Zarządu LGD "Warmiński Zakątek",
  2. Powołania uzupełniającego składu Zarządu LGD "Warmiński Zakątek",
  3. Odwołania członków Rady LGD "Warmiński Zakątek",
  4. Powołania uzupełniającego składu Zarządu LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK",
  5. zmian w statucie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK",
  6. uzupełnienia składu zarządu stowarzyszenia.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Miejsce organizacji Walnego zebrania członków LGD: Pensjonat "RANCZO W DOLINIE" ul. Łużycka 44 11 - 040 Dobre Miasto. Podczas Walnego Zebrania Członków przyjmowane będą składko członkowskie za 2011 rok.

W imieniu Zarządu

Małgorzata Ofierska

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010