Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Animator Działań Społecznych


FIO

Szkolenia ruszają od września, o konkretnych terminach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.
W grudniu odbędzie się także II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty
26.06.2010

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!15 czerwca w naszej siedzibie (Dobre Miasto, ul. Warszawska 7) uruchomiony został punkt wsparcia organizacji pozarządowych . WARMIŃSKIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach działalności Warmińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych świadczone będą nieodpłatne usługi doradcy w zakresie wsparcia w pisaniu wniosków o dotacje, księgowego oraz animatora działań społecznych.

ANIMATOR DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
Doradzi jak napisać statut, jak zorganizować spotkanie założycielskie, jak dokonać wyboru władz, pomoże w procesie podejmowania pierwszych decyzji, poprowadzi przez procedurę rejestracji organizacji, pomoże napisać niezbędne regulaminy. Organizacje funkcjonujące otrzymają wsparcie w przygotowaniu Zgromadzeń Członków, upowszechnianiu działań organizacji na obszarze działalności, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (np. zmiany w statucie, składów organów etc.). Animator wesprze Państwa inicjatywy przez udział w zebraniach, pomoże uporządkować realizowane działania.

Dyżury animatora:

  • w biurze : poniedziałek i czwartek w godzinach : 17.00 . 19.00
  • w terenie (w siedzibach organizacji, które zgłoszą potrzebę przyjazdu animatora) - 4 godz. tygodniowoDORADZTWO KSIĘGOWE
Doradztwo zakłada wsparcie merytoryczne 16 organizacji przez prowadzenie konsultacji w siedzibie odbiorców. Doświadczony księgowy udzieli nieodpłatnych porad dotyczących księgowości organizacji pozarządowych, księgowej ewidencji projektów, przygotowywania i weryfikowania sprawozdań finansowych, sporządzania i rozliczania umów cywilnoprawnych (w tym rejestracji i regulowanie zobowiązań ZUS i US). Organizacje zainteresowane wsparciem doradcy księgowego prosimy o zgłoszenia drogą mailową (warminskizakatek@wp.pl) lub pocztą tradycyjną.

Dyżury:
3 dni po 4 godziny w każdej organizacji

DORADCA PROJEKTOWY
Dyżury eksperta, który doradzi, skąd pozyskiwać fundusze na działalność statutową oraz pomoże napisać projekt.

DYŻURY

p.MiejscowośćObszar GminData konsultacjiGodziny
1. Dobre Miasto Dobre Miasto
Orneta
Lubomino
16 czerwca 2010r. 15:30 - 17:30
8, 29 lipca 2010r.
19 sierpnia 2010r.
09, 30 września 2010r.
21 października 2010r.
10 lisopada 2010r.
02, 20 grudnia 2010r.
2. Lidzbark Warmiński Lidzbar Warmiński
Górowo Iławeckie
Kiwity
23 czerwca 2010r. 15.00 - 17.00
15 lipca 2010r.
05, 26 sierpnia 2010r.
15 wrzesnia 2010r.
7, 28 października 2010r.
18 listopada 2010r.
9 grudnia 2010r.
3. Tuławki Dywity
Jeziorany
01, 22lipca 2010r. 16:00 - 18:00
12 sierpnia 2010r.
02, 23 września 2010
14 pażdziernika 2010r.
04, 24 listopada 2010r.
16 grudnia 2010r.

 

Centrum zorganizuje również cykle szkoleń dla organizacji:

  • Zasady gospodarki finansowej organizacji pozarządowych - szkolenie dla NGO
  • Zasady gospodarki finansowej organizacji pozarządowych - szkolenie dla samorządów lokalnych
  • Promocja wolontariatu w organizacjach pozarządowych
  • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową organizacji
  • Jak szukać funduszy . czyli ABC skutecznego wyszukiwania dostępnych programów grantowych
  • Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych
  • Akcja promocja . kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych

Lidzbark Warmiński

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010