Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Małe Projekty nabór nr 4


Informujemy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. tzn:

MAŁE PROJEKTY
NABÓR NR 4I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 28 marca do 16 kwietnia 2012 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK", ul. Warszawska 7 11-040 Dobre Miasto

UWAGA! Zmieniła się stawka godzinowa za pracę oraz usługi świadczone nieodpłatnie.
Aktualna stawka to 19,19 zł za przepracowaną godzinę.

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników LGD przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, po uprzednim uzgodnieniu terminu konsultacji z biurem LGD.
( w terminie od 21 marca 2012 do 11 kwietnia 2012 roku )
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK",
ul. Warszawska 7 11-040 Dobre Miasto;
tel/fax 896160058
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Ogłoszenie konkursowe
Kryteria oceny
Wykaz niezbędnych dokumentów
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór wniosku

(wniosek dotyczący Osi IV Leader, należy pobrać najnowszą wersję)

Instrukcja wypełniania wniosku

(Oś IV Leader, należy pobrać najnowszą wersję)

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010