Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Listy Rankingowe


Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.03.2014 r. zakończony został I etap rekrutacji w projekcie 
„Z pomysłem po dotację”, poniżej przedstawiamy listy ocenionych formularzy rekrutacyjnych(do pobrania) wraz z przyznaną punktacją po przeprowadzeniu oceny merytorycznej.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” - nabór 2014 r.

LISTA REZERWOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” - nabór 2014 r.

FORMULARZE ODRZUCONE/WYCOFANE Z PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” – nabór 2014 r.

Osoby z listy rankingowej kwalifikują się do II etapu rekrutacji.

W trakcie II etapu rekrutacji będą sprawdzane kwalifikacje i predyspozycje osób przez trzech specjalistów, tj. psychologa, doradcę zawodowego oraz doradcę biznesowego. Opis kryteriów oceny dokonywanej przez specjalistów znajduje się w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt. 18 b).

Terminy spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym zostały określone na dni: 12,13,14,15 marca 2014 r.

Miejsce spotkań to punkty konsultacyjne w każdym z powiatów.

W dniu dzisiejszym tj. 07.03.2014 r., na niniejszej stronie zostaną zamieszczone dokładne terminy i godziny spotkań, które potwierdzi telefonicznie personel projektu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji (§7 – Zasady rekrutacji, Pkt. 24) zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 
nie przysługuje odwołanie.

 

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010