Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Razem w Olsztynie
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z  terenu gminy Dobre Miasto do testowania "Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych"

Chcesz wiedzieć jak w przyszłości mogą być zlecane zadania organizacją pozarządowym? Chcesz mieć wpływ na kształt tych zasad?

Przyjdź i przetestuj model współpracy na pięciu spotkaniach, na których omówione zostaną m.in.:

  1. Diagnoza potrzeb gminy, cele do realizacji;
  2. Wybór usługi do standaryzacji i opis standardu;
  3. Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
  4. Kontraktacja usług społecznych, tryby zlecania zadań, narzędzia monitoringu;
  5. Sprawozdanie z realizacji zadania i roboczego programu współpracy.

Planowany czas trwania każdego spotkania - 6godzin.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 lutego  od 9:00 do 13:00

w Centrum Kulturalno - Bibliotecznym  w Dobrym Mieście przy ul. Górnej 1 A (Galeria II piętro)


Terminy pozostałych spotkań zostaną ustalone wpólnie  podczas pierwszego spotkania i będą odbywać się w odstępie dwóch tygodni do końca marca br.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu  testującym do 7 lutego 2014r. do godziny 13:00.

Dane do kontaktu: Magdalena Herman - Więckowska
tel.89 616-14-25
email: ngo@dobremiasto.com.pl

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Razem w kierunku profesjonalizacji działań".
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektu:

ul.Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn,
tel. 503 680 500
www.razemprofesjonalnie.pl

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010