Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


WSPÓLNIE TWÓRZMY NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU DLA OBSZARU LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH WE WSZYSTKICH  GMINACH CZŁONKOWSKICH LGD,  PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, MIESZKAŃCÓW

W związku z rozpoczęciem procedury  przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Warmiński Zakątek” , zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MR i RW z dnia 3.06.2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW na lata 2014 - 2020,

Lokalna Grupa Działania  serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców Gmin obszaru działania.

Szczegółowy program warsztatów:

  • Ogólnezałożenia PROW 2014 - 2020 - zadania realizowane przez LGD,
  • partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów  - analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów  (praca warsztatowa),
  • partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych - budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa).

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Bez Państwa zaangażowania,  opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

Czekamy na Państwa!

Szczegółowy harmonogram warsztatów:

GminaData i godzina warsztatówMiejsce organizacji warsztatów
Bartoszyce 17.08.2015r. godz.10.00-13.00 GOK Tolko
Jeziorany 18.08.2015r. godz. 10.00-13.00 Urząd Miejski Jeziorany , Plac Zamkowy 4
Orneta 19.08.2015r. godz. 12.00-15.00 Urząd Miejski Orneta ul. Plac Wolności 26
Bisztynek 20.08.2015r. godz. 10.00-13.00 Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej Bisztynek ul. Ogrodowa 2
Lubomino 27.08.2015r. godz. 10.00-13.00 Urząd Gminy Lubomino ul. Kopernika 7
Górowo Iławeckie-gmina 03.09.2015r. godz. 9.00-12.00 Świetlica wiejska w Kandytach
Lidzbark Warmiński-miasto 03.09.2015r. godz. 13.00-16.00 Urząd Miejski Lidzbark Warmiński uI. A.Świętochowskiego 14
Kiwity 08.09.2015r. godz. 10.00-13.00 GOK Kiwity
Dobre Miasto 08.09.2015r. godz. 16.00-19.00 CKB -Kino Dobre Miasto ul. Olsztyńska 2
Lidzbark Warmiński- gmina 09.09.2015r. godz. 10.00-13.00 GOK Pilnik 2
Górowo Iławeckie- miasto 09.09.2015r. godz. 14.00-17.00 Urząd Miasta Górowo Iławeckie Plac Ratuszowy 18
Dywity 10.09.2015r. godz. 16.00-19.00 Urząd Gminy Dywity , ul. Olsztyńska 32
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010