Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Uroczyste podpisanie umów już za nami – czas na realizację projektów


W dniu 22 lipca 2014 roku o godzinie 12:00 w restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie Umów do projektu „Działaj Lokalnie VIII”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 19  stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.

Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy i problemy. W bardzo ciekawy sposób ocenę projektu posumowały obecne na spotkaniu Członkinie Komisji Grantowej: Elżbieta Bilińska – Wołodźko, Anna Krech, Teresa Gallas, które opowiedziały o swoich ulubionych wnioskach i podkreśliły jak ważne jest osobiste poznanie osób, które napisały poszczególne projekty. Niestety z przyczyn zawodowych w spotkaniu nie mogli uczestniczyć pozostali Członkowie Komisji Grantowej: Jacek Niedźwiecki i Jarosław Korzeniewski.

Poprosiliśmy, też Grantobiorców o powiedzenie kilku słów na temat realizowanych projektów. Pierwsi o swoich działaniach opowiedzieli krótko, lecz z wielkim zaangażowaniem – później już było coraz lepiej. Wszyscy nas przekonali, że warto i trzeba wspierać lokalne inicjatywy społeczne oraz budować WSPÓLNE DOBRO.

 Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” wyniosła  55 000,00 zł.

Mamy nadzieję, że wszystkie zrealizowane projekty dadzą naszym Grantobiorcom dużo radości i przyniosą długotrwałe efekty dla wspólnie budowanego dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.


[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010