Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Dostępność informacji i treści elektronicznych dla osób z niepełnosprawnościami.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie, w formie warsztatowej, przedstawi uczestnikom kwestie związane z:

–        dostępnością systemów informatycznych (portali, aplikacji mobilnych)
i treści elektronicznych (dokumentów elektronicznych, multimediów, treści portali) dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami;

–        wymaganym rozporządzeniem Rady Ministrów, standardu dostępności
Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0);

–        funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych, komunikacją oraz sposobami właściwej pomocy tymże osobom.

Warsztaty pozwolą na przyswojenie przez uczestników większego zakresu wiedzy
oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania. W trakcie zajęć używane będą różne pomoce pozwalające doświadczyć sposobu funkcjonowania osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami oraz barier, które napotykają (udźwiękowione komputery, tablety i smartfony). Zademonstrowane również zostaną inne sprzęty oraz symulacje wizualne i dźwiękowe wspierające przyswojenie wiedzy i umiejętności. 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie, w sali nr 424. 

Dostępne terminy:

1.07.2014:  I tura – godz. 9.00-12.00      II tura – godz. 13.00-16.00

2.07.2014 – godz. 9.00-12.00

W trakcie szkolenia zapewniamy kawę i herbatę.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 6 czerwca 2014r. – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapisy przyjmuje:

Maria Chomicka

Departament Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Tel.: 89-521-69-25

e-mail:m.chomicka@warmia.mazury.pl

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010