Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


OSTATNI KONKURS O WDRAŻANIE LSR


Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

  

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - ZAKRES PODSTAWOWY:

    1. ODNOWA I ROZWÓJ WSI – Nabór X
    2. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 –  2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi –. MAŁE PROJEKTY – Nabór XI
    3. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - Nabór VIII
    4. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ - Nabór V

 

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 11 do 25 sierpnia 2014  roku. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:

- Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”: www.warminskizakatek.com.pl, zakładka   „konkursy LSR”

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

 oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  w Dobrym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 6

 i  Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

 

IV. Limit dostępnych środków wynosi:

   - WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - ZAKRES PODSTAWOWY:

  Ad1)  422 283,60 złotych,

        Ad2)  148 863,62 złotych

        Ad3)  100 000,00  złotych

        Ad4)  100 000,00 złotych.

 

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

   Minimalne kryterium dostępu:

            - Odnowa i rozwój wsi -  minimalny łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi 30 punktów,

            - Małe Projekty - minimalny łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi 30 punktów,

            - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - minimalny  łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi

              30 punktów.

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników LGD  przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych , po uprzednim uzgodnieniu terminu konsultacji z biurem LGD.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto; tel/fax 896160058  e-mail: warminskizakatek@wp.pl

Dokumenty

 

Odnowa i rozwój wsi- od 11 do 25 sierpnia 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 6z)

 

Małe projekty - od 11 do 25 sierpnia 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wzór oświadczenia
- Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 8z)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw od 11 do 25 sierpnia 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania

 

 Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej - od 11 do 25 sierpnia 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Lokalną Grupę Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010