Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


"Warmiński Zakątek" ośrodkiem "Działaj Lokalnie"


DZIAŁAJ LOKALNIE jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach którego w Polsce funkcjonuje 48 Ośrodków Działaj Lokalnie (w tym 5 w województwie warmińsko . mazurskim). Ośrodki prowadzone są przez Lokalne Organizacje Grantowe , którą dzięki decyzji Komisji Konkursowej stał się .Warmiński Zakątek.. Będziemy realizowali zaproponowany we wniosku aplikacyjnym program małych grantów, które skierujemy do grup nieformalnych i małych organizacji pozarządowych inicjujących swoją działalność, organizacji chcących przełamać zastój w działalności, takich których slaby potencjał nie pozwala na ubieganie się środki finansowe z dużych programów dotacyjnych.

Program grantowy wdrażany w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie będzie komplementarnym działaniem do Małych Projektów - środków wdrażanych przez LGD poprzez konkursy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Chcemy wesprzeć inicjatywy, w których niewielkie środki finansowe pozwolą na rozwój aktywności członków stowarzyszeń, środowisk lokalnych, zaspokojenie potrzeb mieszkańców naszego obszaru.

Zgodnie z ideą programu część przyznanej dotacji służyła będzie utworzeniu funduszu grantowego, do którego musimy jeszcze pozyskać środki publiczne i prywatne (w tym pochodzące od przedsiębiorców). Również odpisy z 1% za 2011 rok w całości zasilą budżet programu grantowego.

Sieć ośrodków DZIALAJ LOKALNIE działa w formule zamkniętej, otrzymując każdego roku fundusze na realizację programu grantowego. W bieżącym roku przeprowadzono nabór uzupełniający i dokonano wyboru 7 nowych ośrodków. Kluczowym elementem wyboru naszej organizacji okazała się rekomendacja Nidzickiego Funduszu Lokalnego, za co serdecznie dziękujemy!

Już na początku kwietnia pojawi się na naszej stronie internetowej zakładka DZIAŁAJ LOKALNIE, w której znajdować się będą wszelkie informacje na temat programu.

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU GRANTOWEGO PLANUJEMY JUŻ W MAJU!!!

Serdecznie zapraszamy

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010