Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


III etap rekrutacji "Z pomysłem po dotację"


Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.03.2014 zakończony został III etap rekrutacji w projekcie 
„Z pomysłem po dotację”.

Poniżej przedstawiamy listę 72 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (do pobrania) wraz z przyznaną punktacją po przeprowadzeniu wszystkich etapów oceny. 

O dokładnych terminach szkoleń i doradztwa indywidualnego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie i poprzez  stronę internetową projektu.

W wyniku rekrutacji utworzona została również lista rezerwowa uczestników projektu. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału, do projektu może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności na tej liście.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji

(§7 – Zasady rekrutacji, Pkt. 24) zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

 

Lista rankigowa uczestników

Lista rezerwowa

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010